Saturday, 27 May 2017

జీలకర్ర బెల్లం లేకుండా పెళ్ళి


తెలంగాణల పెండ్లి చేసుకునే పోరగాల్లకు 
పెద్ద కష్టం వచ్చి పడ్డది. 
ఎక్కడా బెల్లం దొరుకుతలేదు,
 జీలకర్ర బెల్లం లేకుండా పెండ్లి చేసుడే లేదని 
అయ్యగార్లు అనబట్టిరి. ఇగ కష్టం కాక ఏంది? 
అసలు ఈ కష్టం ఎందుకచ్చిందో  తెలుసా. 
వచ్చే జూన్ ల బ్రాందీ షాపులకు  టెండర్లు ఉన్నయట, 
మరి ధర బాగ పలకాలంటే గుడంబా బంద్ గావాలె,
అంటే బెల్లం దొరుకద్దు..... 
ఉపాయం మంచిగానే ఉన్నది గని 
పెండ్లి చేసుకునే పోరగాండ్ల సంగతి ఎట్లా ??  
ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకొచ్చింది అంటే గిదే. 
అయినా బాపనోళ్ళు జిలకర బెల్లం లేకుండా 
పెళ్లి చేసుడు నేర్సుకోవాలె.
గప్పుడే g కష్టాలు తీరుతై...

(బెల్లం కష్టాలు ఇవ్వాలే కాదు, దాదాపు తెలంగాణా రాష్ట్రం వచ్చిననాటినుండి ఉన్నాయి.)

ఇంకా చిత్రమైన విషయం ఏంటంటే గత 
మేడారం జాతరకు కూడా బెల్లం కోసం  
చాలా ఇబ్బంది ఏర్పడింది,
బెల్లం లేకుండా మేడారం జాతరను
 ఊహించనుకూడాలేము.
అలాగే గత ఉగాది కి కూడా. 
బెల్లం హిందూ సాంప్రదాయంలో ప్రతి కార్యక్రమం లో
 విడదీయరాని సంబధం కలిగి ఉంటుంది. 
మరి మన దగ్గరే నిషేదిస్తే ఎలా? 
బెల్లం పై ప్రభుత్వ పెద్దలకింత కక్ష ఎందుకో??

Tuesday, 23 May 2017

సంస్కారం లేని జీవితాలు


ఎవరైనా పెళ్లి, పుట్టిన రోజు పార్టీ లకు పిలిస్తే 
మనం కేవలం వాళ్ళ తిండి కోసమే వెళ్తున్నామని అనిపించింది.
ఈ మధ్యే ఒక ఫంక్షన్ కి వెళ్తే అలాగే అనిపించింది.
మేము వెళ్లేకంటే చాలా ముందే కార్యక్రమం మొదలైంది. 
భోజనాలు కూడా ... 
    పిలిచిన వాళ్ళని పలకరిద్దామని కుర్చీలోంచి లేచా, 
ముందు భోజనాలు కానిద్దాం...
స్టేజి పైన చాలామంది ఉన్నారు.
మనం వచ్చే సరికి వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోతారు అన్నాడు
 పక్కనే కూర్చున్నమిత్రుడు.  
భోజనం ముగించిన తర్వాత మల్లి వచ్చి కూర్చున్నాం.
ఇంకా స్టేజి పై చాల మందేఉన్నారు.
ఇక వ్యాపార విషయాలు, ఊళ్ళో విషయాలు మాట్లాడుతున్నాం. 
కాసేపటికి విష్ చేద్దామని లేచాం.
ఇంతలో ఒకతను వచ్చి ఏమండీఫలానా కూరలో
ఉప్పు సరిగాలేదు ఇంకేదో దాంట్లో నెయ్యి ఎక్కువైందని , 
ఫలానా టిఫిన్ పెట్టారు,
కాని ఎండాకాలం కదా ఇంకేదో ఐటెం 
పెడితే బాగుండేది అని మొదలు పెట్టాడు.
విష్ చేద్దామంటే అదేదో ఫొటోలకి 
సంబందించిన వ్యవహారం లాగ క్లాసు పీకి, ఇక వెల్లిపోదాం పద అన్నాడు.
అసలు ఎందుకొచ్చాం, ఏంచేస్తున్నాం అనిపించింది.
ఎంతో ప్రేమగా వాళ్ళు పిలిస్తే వెళ్ళేది కేవలం తిండి కోసమేనా?
కనీసం దీవించడమో, అభినందించటమో చేయకుండా తిరిగి వెళ్ళడమా..
ఆప్యాయతను, అభిమానాన్ని కలబోసుకొని ప్రేమ పూర్వకంగా
పిలిచినప్పుడు కనీసం 
అభినందించకుండా వెనుదిరగవద్దు ఎంత లేటైనా 
 అని మనసులో అనుకుంటూనే బయటికి అనేశా. 
పాపం తల దించుకుని మాతో వచ్చి ఆశీర్వదించివెళ్ళాడు.
నా మాటలతో ఒక్కరైనా మారినందుకు సంతోషం.


    

Wednesday, 17 May 2017

Wanna cry కి విరుగుడు వచ్చింది

మీ సిస్టం ను బట్టి కావలసిన లింక్ పై క్లిక్ చేసి update చేసుకోండి

Wannacry Ransomware fixes from Microsoft. Do update ASAP and share with others.

Windows XP SP3 
http://download.windowsupdate.com/d/csa/csa/secu/2017/02/windowsxp-kb4012598-x86-custom-enu_eceb7d5023bbb23c0dc633e46b9c2f14fa6ee9dd.exe 
Windows Vista x86
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.0-kb4012598-x86_13e9b3d77ba5599764c296075a796c16a85c745c.msu 
Windows Vista x64
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.0-kb4012598-x64_6a186ba2b2b98b2144b50f88baf33a5fa53b5d76.msu 
Windows 7 x64
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.1-kb4012212-x64_2decefaa02e2058dcd965702509a992d8c4e92b3.msu 
Windows 7 x86
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.1-kb4012212-x86_6bb04d3971bb58ae4bac44219e7169812914df3f.msu 
Windows 8
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/05/windows8-rt-kb4012598-x64_f05841d2e94197c2dca4457f1b895e8f632b7f8e.msu 
Windows 8.1
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows8.1-kb4012213-x64_5b24b9ca5a123a844ed793e0f2be974148520349.msu 
Windows 10
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4012606-x64_e805b81ee08c3bb0a8ab2c5ce6be5b35127f8773.msu 
Windows 2003 x86
http://download.windowsupdate.com/c/csa/csa/secu/2017/02/windowsserver2003-kb4012598-x86-custom-enu_f617caf6e7ee6f43abe4b386cb1d26b3318693cf.exe 
Windows 2003 x64
http://download.windowsupdate.com/d/csa/csa/secu/2017/02/windowsserver2003-kb4012598-x64-custom-enu_f24d8723f246145524b9030e4752c96430981211.exe 
Windows 2008
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.0-kb4012598-x64_6a186ba2b2b98b2144b50f88baf33a5fa53b5d76.msu 
Windows 2008R2
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.1-kb4012212-x64_2decefaa02e2058dcd965702509a992d8c4e92b3.msu 
Windows 2012
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows8-rt-kb4012214-x64_b14951d29cb4fd880948f5204d54721e64c9942b.msu 
Windows 2012R2
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows8.1-kb4012213-x64_5b24b9ca5a123a844ed793e0f2be974148520349.msu 
Windows 2016
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4013429-x64_ddc8596f88577ab739cade1d365956a74598e710.msu

బుద్ధిలేని బ్యాంకులు


Wanna cry

నిజంగా నే ఏడిపిస్తోంది.

RBI అదేశంతో దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు
 70 శాతం ATM ల మూసివేత.
సరే ఎప్పుడు తెరుస్తారో చెప్పనేలేదు.
 Software update అయ్యేవరకు
 తెరవరంటున్నారు కూడా.
నిజంగా నే ఏడిపిస్తోంది వన్నా క్రై .
నోట్ల రద్దుతో పడ్డ  ఇబ్బందులు
 మరచిపోకముందే  మళ్లీ నగదు కు 
కష్టాలు రానున్నాయా? 
ఎప్పుడో పాతబడిపోయిన softwareతో
 ఇంకా ATM లు నడపటమెందుకు?
బ్యాంకు వర్గాలకు ఇంత నిర్లక్ష్యమెందుకు? 
వాస్తవానికి ATMలను hakeచేయటం అంతసులభమేమీ కాదు .
చాల securit yఉంటుంది.కాని కొన్ని file sమాత్రం
 encrypt అవుతున్నాయని. .  అది కూడా పాత windows 
సిస్టం వాడుతున్న కొన్ని ATMలలో మాత్రమే. 
అటువంటప్పుడు అవేంటో గుర్తించి 
వాటిని మాత్రమే మూసేస్తే బాగుండేది. 
ప్రతీ చిన్న తప్పుకు కస్టమర్లకు ఫెనాల్టీ వేసే బ్యాంకులు 
ఇప్పుడు సమాధానం యేం చెపుతాయి.
 బ్యాంకులఫై  గతంలో రాసిన ఆర్టికల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి  చదవండి 
పరిస్థితులిలాగే ఉంటే cash less విధానం సంగతేంటి, 
అటకెక్కించాల్సిందేనా?

Tuesday, 16 May 2017

చట్టం దృష్టిలో ఎవరెవరు సమానం

                                         
                 
చట్టం దృష్టిలో అందరూ సమానం

ఇది తరచుగా వినబడే మాట.
కాని మీ దృష్టిలో ఇది నిజమేనా?
కాదంటే మీరు అనుకుంటున్నదేమిటి?
మీకెప్పుడైన ఈ వ్యత్యాసం అనుభవమైందా?
ఐతే ఏ రూపంలో ?
ఏదైనా ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో కానీ , 
ప్రయాణంలో కాని, విద్యా, వైద్య విషయాలలోకాని ,
న్యాయ వ్యవస్థలో కాని,
అందరూ సమానంగా చూడబడాలంటే ఏమి చేయాలి? 
మీ అభిప్రాయం ఏమిటో చెప్పండి.
కింద ఉన్న బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి.
మీ అందరి అభిప్రాయాలు ప్రచురింపబడతాయి.

Tuesday, 9 May 2017

జై హనుమాన్నేటితో హనుమద్దీక్షలకు చివరి రోజు కావటంతో
ఆలయాలన్నీ కిటకిటలాడాయి.

దీక్షావస్త్రాల దుకాణాలు ఒక్కసారిగా జనంతో నిండిపోయాయి.
ఇక పూజాసామాగ్రి, మాలలు అమ్మే దుకాణాలు సరేసరి.

పరిస్టితులు అనుకూలించపునపుడు,
సహకరించనపుడు మాత్రమే 11రోజుల దీక్షకు ఉపక్రమించాలి.
లేదంటే 41లేదా 21రోజులకే తీసుకోవటం మంచిది.

దీక్షాకాలంలో
 కాషాయ  రంగు వస్త్రా లనే ధరించాలి.
దీక్షను చేపట్టేముందు కనీసం మూడు రోజుల ముందు సాత్వికాహారం తీసుకోవాలి.
దీక్షా కాలంలో తల, గడ్డం, వెంట్రుకలు, గోళ్లను కత్తిరించకూడదు. పాదరక్షలు ధరించరాదు.
దీక్షా సమయంలో ఒకసారి కనీసం తమ శక్తికొద్దీ ఐదుగురు స్వాములకు
 భిక్ష ఏర్పాటు చేయాలి. మధ్యాహ్నం ఒకపూట భిక్ష (భోజనం)చేయాలి.
 రాత్రి అల్పాహారం తీసుకోవాలి . మితంగా భుజించటం అలవర్చుకోవాలి
అహింస, సత్ప్రవర్తన, క్రమశిక్షణ, ఇంద్రియ నిగ్రహం,
బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి. సత్కర్మలతో పాటు వాక్కు శుద్ధిగా ఉండాలి.
మత్తు పానీయాలు తీసుకోకూడదు. ధూమపానం చేయవద్దు .
(మద్యం, మాంసం  వ్యాపారులు ఆలోచించి,గురుస్వాముల లేదా
 అర్చకుల సలహా తీసుకొని  దీక్ష తీసుకోవటం మంచిది.)
దీక్షా సమయంలో కటిక నేలపై నిద్రించాలి.

గుండెనిండా చీకట్లు మాత్రమే పొంగిపోర్లుతున్నపుడు
భగవంతున్నిమనస్పూర్తిగా  వేడుకో
 కమ్ముకున్న ఉదాసీనతలన్నీ ఒక్కసారిగా కరిగిపోతాయి.

నాస్తికత,హేతువాదం ప్రబలినప్పటికి,
పరమత ప్రభావం వల్లనూ సనాతన ధర్మం
ఇక కనుమరుగుకాదు అని ఇవ్వాల బలంగా అనిపించింది
ఈమధ్య హిందూ జీవన విధానంలో అంతర్భాగమైన
మతాల మధ్య చిచ్చుపెట్టి హిందూ ఐక్యతను
దెబ్బ తీయాలనిచూస్తున్న విదేశీ శక్తులనుండి
తర్వాతి తరాలకు హైందవ ధర్మాన్ని  అందించాలి