Saturday, 10 December 2016

గీతాజయంతి శుభాకాంక్షలు

అందరికీ గీతాజయంతి శుభాకాంక్షలు
నా చిన్నప్పుడు భగవద్గీతను ఒక పాఠ్యాంశంగా  చదువుకున్నా.
అందులో నాకు బాగా నచ్చిన వి ఈరెండు శ్లోకాలు

శ్రేయాన్ స్వధర్మోనిగుణ: పరధర్మాత్ స్వసుష్టితాత్
స్వధర్మేనిధనం శ్రేయ: పరధర్మో భయావహ:

పరధర్మమునందు ఎన్నోసుగుణములు ఉన్నను
స్వధర్మమునందు అంతగా సుగణ్ములు లేకున్నను చక్కగా
అనుష్టింపబడు ఆ పరధర్మముకంటెను స్వధర్మాచరణమే
ఉత్తమము. స్వధర్మాచరణమునందు మరణించుటయ
శ్రేయస్కరమే. పరధర్మాచరణము భయావహము.

యదా యదా హి ధర్మస్య
గ్లానిర్భవతి భారత |
అభ్యుత్థానమధర్మస్య
తదాత్మానాం సృజామ్యహమ
“ఓ భరత వంశీయుడా, అర్జునా, ధర్మం నశించి,
అధర్మం పెచ్చు మీరినప్పుడల్లా నన్ను నేనే
సృష్టించుకుంటూ ఉంటాను.” 🙏

No comments:

Post a Comment